Жол анасы - тұяқ, сөз анасы - құлақ, су анасы - бұлақ.

Сырым Датұлы
syrymdatuly

Қысыр сөзге жолама.

Қожа Ахмет Йассауи
56e6c5a329d74355f536914ef1275bda

Объявлен конкурс «Абай әлемі», посвященный к 175-летию Абая Кунанбаева

24 Февраля 2020 | 7:24

87371392_3291645690888127_6722177091632103424_oФонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Фонд развития государственного языка объявили конкурс «Абай әлемі» на лучшую научную работу среди студентов и магистрантов, посвященный к 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева.

Целью конкурса является популяризация наследия великого Абая, выявление и поддержка талантливых молодых ученых, оказание содействия в продвижении их творчества, развитие интереса молодежи к литературе.

В этом году отмечается 175-летний юбилей Абая Кунанбаева – великого казахского поэта, философа, гуманиста и основоположника казахской классической литературы. Образ выдающегося поэта-просветителя запечатлен в произведениях литературы, музыки, изобразительного искусства. Абай первым перевел на казахский язык произведения русских классиков. Значительным вкладом Абая в развитие художественной прозы явились «Слова назидания». Важную роль эти заветы сыграли в приобщении молодежи к духовным ценностям казахского народа.

Победителям присуждается денежная премия по специальным темам для студентов: за первое место – 300 000 тг, за два вторых по 200 000 тг и за три третьих места по 100 000 тг, для магистрантов: за первое место – 400 000 тг, за два вторых по 300 000 тг и за три третьих места по 200 000 тг.

В состав жюри вошли известные общественные деятели, литераторы, ученые-абаеведы. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: самостоятельность мышления, актуальность работы, авторская позиция, последовательность изложения, оригинальность идеи, творческий подход. Объективность оценки поступивших на конкурс произведений обеспечивается принципом анонимности.

Лучшие научные работы будут опубликованы на портале «Abaialemi.kz».

 

Заявки принимаются с 25 февраля по 25 мая 2020 года на эл.почту abai_fond@mail.ru. Победители будут объявлены в июне 2020 года. Подробности на сайте http://presidentfoundation.kz/, https://www.qazaq-found.kz/, https://abaialemi.kz/.

 

Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына

арналған студенттер мен магистранттар арасында өткізілетін «Абай әлемі»  ғылыми байқауының 

Ережесі

 1. Жалпы ереже
 2. Осы Ереже Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Қорының «Абай әлемі» ғылыми байқауын (бұдан әрі — Байқау) өткізу тәртібін белгілейді.
 3. Байқаудың мақсаты – қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы мұрасын насихаттауға, ақын шығармашылығының ғылыми тұрғыдан талдануына қолдау көрсету. Абайды заман талабына сай  жаңа қырынан тануға, ғылыми тұрғыдан тың байламдар жасалуына ықпал ету.
 4. Байқаудың міндеттері:
 • Жас ғалымдардың Абай шығармашылығын тереңінен танып зерттеуіне, толық игеруіне ықпал ету;
 • Жас ғалымдардың сөз  өнерін  зерделеу, ғылыми талдау құзыреттіліктерін қалыптастыру.
 • Қазіргі заман ғылымындағы жаңа есімдерді көпшілік қауымға таныстыру.
 1. Байқаудың құрылтайшысы — Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті — Елбасының Қоры (бұдан әрі — Байқау құрылтайшысы).

Байқауды өткізудегі серіктес: Мемлекеттік тілді дамыту қоры.

 1. Байқау төмендегі тақырыптар бойынша өткізіледі:

Студенттер арасында:

1) «Абай мұрасы — рухани кемелділік өзегі»;

2) «Абай және классикалық әлем әдебиеті»;

3) «Абайдың көркемдік-эстетикалық әлемі»;

Магистранттар үшін:

1) «Абай шығармашылығының ренеcсанстық сипаты»;

2) «Абайтанудағы ақтаңдақтар»;

3) «Қазіргі қазақ әдебиетіндегі Абай дәстүрі».

Қатысушылар берілген тақырыптар бойынша ғылыми мақалаларын ұсынады .

 1. Студенттер мен магистранттар арасында өткізілетін байқауда әрбір топ бойынша 3 орын тағайындалады (1 орын -1 адам, 2 орын — 2 адам, 3 орын -3 адам).

Студенттер арасында:

1 орын – 300 000тг

2 орын – 200 000тг

3 орын – 100 000тг

Магистранттар арасында:

1 орын – 400 000тг

2 орын – 300 000тг

3 орын – 200 000тг

 1. Өткізу тәртібі

Байқаудың басталу мерзімі http://presidentfoundation.kz/https://www.qazaq-found.kz/https://abaialemi.kz/ сайттарында және бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

Ғылыми мақалалар 2020 жылғы 25 ақпан мен 25 мамыр аралығында қабылданады.

Байқаудың қорытындысы 2020 жылғы маусым айында жарияланады.

 1. Байқауға мақалаларды ұсыну тәртібі
 2. Байқауға магистранттар мен студенттердің қазақ тіліндегі ғылыми мақалалары қабылданады.
 3. Бір автор бір мақала ғана ұсына алады.
 4. Мақалаға қойылатын талаптар:

—     бұдан бұрын жарияланбаған, түпнұсқадағы ғылыми жұмыстар қабылданады;

—     жұмыстың өзектілігі (тұжырымдары мен ғылыми-практикалық мәні, идеялардың, әдістердің қолданылуы);

—     ғылыми зерттеу нәтижесі (өзектілігі, салыстырмалы зерттеулер тұжырымдамасы, идеялардың түпнұсқалығы);

—     құрылымдылығы (баяндаудың логикалық жүйелілігі);

—     пайдаланылған әдебиеттер тізімі 7-ден кем емес;

—     барлық мақалалар плагиат үшін тексеріледі, мәтіннің бірегейлігі кем дегенде 70%.

—        мәтін Microsoft Word редакторында жазылған, шрифт Times New Roman, өлшемі 11 пт, аралық 1, өрістер — барлық жерде 2 см;

—        мақаланың көлемі 5-7 бет;

—        автор туралы толық дерек (аты, әкесінің аты, тегі, академиялық дәрежесі, ЖОО атауы, факультеті, курсы, қаласы, автордың е-mail поштасы, нөмірі) жеке құжатқа сақталып, бөлек жіберіледі;

—        аңдатпада 5-6 сөйлем болуы керек, мұнда жүргізілген зерттеу жұмыстарының қысқаша және нақты сипаттамасы, зерттеудің мақсаты, әдістері және негізгі нәтижелері келтіріледі;

—        әдебиеттер тізіміндегі дереккөздерге  мәтінде көрсетілген сілтемелер болуы керек. Дереккөздер саны кем дегенде жеті, ал нөмірленуі — мәтінде көрсетілгендей болуы шарт;

 1. Өтінімдер abai_fond@mail.ru электрондық поштасына жіберілуі тиіс.
 2. Байқауға қатысуға өтінім бере отырып, автор:
 • өзінің авторлығын растайды;
 • байқау ұйымдастырушыларына мақалаларды бұқаралық ақпарат құралдарында, арнайы жинақтарда және ғаламторда жариялауға рұқсат береді;
 • авторлық гонорарды талап етпейді.
 1. Қабылданған мақалалар рецензияланбайды және қайтарылмайды.
 1. Жеңімпаздарды анықтау тәртібі
 2. Қолжазбаларды бағалау мен саралау, Байқау жеңімпаздарын (лауреаттарды) анықтау абайтанушы ғалымдардан, сондай-ақ байқау құрылтайшылары мен серіктестерінің өкілдерінен жасақталған қазылар алқасына тапсырылады.
 3. Қазылар алқасының құрамы мен төрағасын байқаудың құрылтайшысы бекітеді.
 4. Қазылар алқасының Байқау талаптарына сәйкес келмейтін мақалаларды қарамауға (сонымен қатар анонимді мақалаларды) құқығы бар.
 5. Байқауға ұсынылған мақалалар қазылар алқасы мүшелеріне анонимді түрде жіберіледі (автордың есімі көрсетілмейді).
 6. Қорытынды шешім қазылар алқасының жалпы санынан кемінде 2/3 кворумы болған жағдайда ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
 7. Байқауға ұсынылған жұмыстарды бағалау кезінде мақаланың өзектілігі (тұжырымдар мен ғылыми-практикалық мәні, ой-тұжырымдардың жаңашылдығы), ғылыми зерттеу нәтижесі (өзгешелігі, салыстырмалы зерттеулер тұжырымдамасы, идеялардың түпнұсқалығы), құрылымдылығы (баяндаудың логикалық жүйелілігі) мен автордың ойлау дербестігі басшылыққа алынады.
 8. Қорытынды шешім қабылданғанға дейін құпиялылық (анонимділік) сақталады.
 9. Қазылар алқасының шешімі ақырғы болып табылады және қайта қаралмайды.